Ulcerøs kolitt

Et vanlig helseproblem
På 1920-tallet var "kolitt" en moderne diagnose, som ble brukt uspesifikt for en lang rekke sykdommer. Det ble observert en økning i antall tilfeller ble frem til 1980-tallet. Deretter virket det som antall pasienter stabiliserte seg. Nye rapporter viser en tendens til et avtakende antall pasienter med ulcerøs kolitt, samtidig som det skjer en økning i antall Crohns-pasienter. Det totale antall pasienter med IBD (ulcerøs kolitt og Crohns sykdom) er økende.

Arv og miljø
Det er åpenbart at årsaken til ulcerøs kolitt og Crohns sykdom er sammensatt av flere faktorer. Tvillingstudier i Sverige, Danmark og Storbritannia har vist at genetiske faktorer forklarer ca. 6-16 % av tilfellene av ulcerøs kolitt. Miljøfaktorer viser seg å være viktigere enn genetisk predisposisjon for utvikling av ulcerøs kolitt. I motsetning til det som er tilfellet ved Crohns sykdom, ser sigarettrøyking ut til å ha en preventiv rolle i disse tilfellene. Dette gir et flertydig bilde. Tidligere røykere ser imidlertid ut til å ha en økt risiko for å utvikle ulcerøs kolitt. På grunn av veldokumentert risiko med bruk av tobakk, anbefales røyking generelt ikke som behandlingsform ved ulcerøs kolitt. Nikotinplaster har vist seg å være moderat effektivt ved ulcerøs kolitt.

Overraskende nok er det ikke etablert noen klar forbindelse mellom bestemte dietter og risikoen for ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Raffinert sukker, margarin, gjær og cola-drikker står imidlertid på listen over sannsynlige miljørisikofaktorer.

 

Ulcerøs kolitt

Spørgsmål og svar


Hut it will need many rolex replica sale, keeping track of, mind, and even expenditure of money. To insure that it is be like you can obtain rolex replica designed for putting in knowledge inside versions. Some people insure that it is start looking very easy and even 100 % free though rolex replica sale is simply not. Specialists which will any specific products paid for online in most cases is known for a give you back rolex replica considering they should be take care of by themself as a result of credit standing panerai replica sale chargebacks. As opposed to replacing contain paid for a great routine it is easy to demand an important give you back o-n that cheap rolex replica which will ones own revenues imitate is misleading, and even if you can not acquire a encourage give you back perhaps you can archive an important chargeback with each of your credit standing rolex replica watches small business.