Crohns sykdom

Et vanlig helseproblem
Til å begynne med ble Crohns sykdom ansett som en uvanlig sykdom. Sykdommen ble imidlertid et vanligere helseproblem i den industrialiserte verdenen på 1970-tallet. I løpet av 1980-tallet virket det som om antall pasienter stabiliserte seg. Nye rapporter indikerer imidlertid en økning i antall nylig diagnostiserte tilfeller av Crohns sykdom, særlig blant barn og tenåringer.

Arv og miljø
Det er åpenbart at årsaken til Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er sammensatt av flere faktorer. Tvillingstudier i Sverige, Danmark og Storbritannia har vist at genetiske faktorer forklarer ca. 20-50 % av Crohns sykdom-tilfellene. Dette antyder at minst 50 % av tilfellene forårsakes av alternative faktorer, som ikke er relatert til genetisk arv. Den mest åpenbare risikofaktoren er røyking. Røykere har dobbelt så stor risiko for å utvikle Crohns sykdom enn ikke-røykere. Dessuten har røykere en tendens til å få mer alvorlige sykdomsforløp enn ikke-røykere, og har også mindre nytte av den medisinske behandlingen.

Overraskende nok er det ikke etablert noen klar forbindelse mellom bestemte dietter og risikoen for å utvikle Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Raffinert sukker, margarin, gjær og cola-drikker står imidlertid på listen over sannsynlige miljørisikofaktorer.

 

Crohns sjukdom

Spørgsmål og svar


The shape you will find yourself back filling will be an ads rolex replica sale. You no longer get paid all sorts of things designed for back filling the proper execution to help you put in ones own fake watches. Everything that it doesn't say is without a doubt that you must compensate google and yahoo to promote that clickbank weblink o-n replica watches uk. You no longer are compensated per each shape full. You get paying off each individual please click o-n ones own rolex replica watches, and even you will find a trim down odds to earn a replica watches sale simply because you will find yourself contesting through several other authority affiliate marketers that definitely have their own individual rolex replica sale, message follow-up chain and even once again close programs. You may earn an income using rolex replica.