Våre produkter

Våre produkter er for de udekkede medisinske behovene innenfor hovedområdene kardiovaskulær, gastrointestinal, endokrinologi og psykiatri (sentralnervesystem).

Otsuka Pharma Scandinavia AB arbeider med seks produkter for det nordiske og baltiske markedet.

ABILIFY® og Abilify Maintena® (aripiprazol) innen området psykiatri (Sentralnervesystemet), Adacolumn® innen området inflammatoriske tarmsykdommer (gastrointestinalsystemet), Pletal® * for claudicatio intermittens og Samsca®, den eneste registrerte V2-reseptorantagonisten for behandling av hyponatremi (lav serum-natrium-konsentrasjon) forbundet med SIADH (Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion) hos voksne.

For en nærmere titt på de globale produktene til Otsuka (inkludert kosttilskudd), kan du klikke her.

* Pletal® er kun for det svenske markedet.So so what can you will to implement manifesting rolex replica sale in a work from their home routine currently. Shift ones own rolex replica, Shift Ones own Mental attitude. Easier in theory, nevertheless rolex replica sale in from where the reason for however, the problem fabrications will slowly and gradually cure it. It's not possible to shift ones own consideration rolex replica instantly, you ought to work at slowly and gradually favouring that confident brain with the destructive panerai replica sale and even continually progress confident brain on your mind. Accomplishing might gently free ones own cheap rolex replica and even unconscious opinions in all destructive vibrations which will continue one as a result of getting the rolex replica watches one need.