Adacolmn

Adacolumn® er en medisinsk enhet for behandling av aktiv inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Dette er en rask og direkte behandling med selektiv adsorpsjon av leukocytter (seleksjon av granulocytter og monocytter/makrofager) fra blodet. Målet er å redusere betennelsen og lette pasientens symptomer.

  • Granulocyttnivåene hos pasienter med aktiv ulcerøs kolitt og Crohns sykdom er vanligvis dobbelt så høye som normalnivåer.
  • Aktiv ulcerøs kolitt og Crohns sykdom er forbundet med ekstravasjon av et større antall granulocytter og monocytter/makrofager i mukosalt vev.
  • Behandlingen består av en ukentlig prosedyre på én time som gjentas i fem uker.
  • Adacolumn®-systemet krever ikke en celleseparator, og er derfor enkel å utføre i et poliklinisk miljø.
  • Adacolumn®-prosedyren krever bare to vanlige venepunksjoner, og det er ikke nødvendig med AV-shunt eller femoralvenepunksjon.