Spør ekspertene - Ulcerøs kolitt

Vi anbefaler deg å følge legens anbefalinger. Vennligst diskutere eventuelle ønsker og bekymringer med legen din.


Jeg har hørt at det er nødvendig med en årlig koloskopi hvis du har ulcerøs kolitt.
– Dette er ikke tilfelle for alle pasienter. Det gjelder bare for pasienter der hele tykktarmen er involvert. Årsaken til at det er nødvendig med jevnlig koloskopi i slike tilfeller, er den økte risikoen for tykktarmskreft. Disse jevnlige kontrollene er vanligvis ikke nødvendig før etter de første ti årene med sykdommen.

Hvor stor risiko er det for ileostomi ved ulcerøs kolitt?
– Det er i dag en rekke kirurgiske prosedyrer som kan utføres, for å unngå behovet for permanent ileostomi. Det kan utføres en ileorektal anastomose hvor rektum bevares og forenes med tynntarmen. En annen operasjon bruker en del av tynntarmen til å forme en liten "pose" som festes til anus. Begge disse prosedyrene gjør det mulig for pasienten å tømme tarmen på vanlig måte.

Kan ulcerøs kolitt forårsakes av stress?
– Som ved mange andre kroniske sykdommer, er det svært sannsynlig at stress kan forverre symptomer med ulcerøs kolitt. Det er også mulig at stress, i enkelte tilfeller kan føre til et tilbakefall, men det er neppe alene årsaken til sykdommen.

Legen kan ikke si om jeg har Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt. Er det vanskelig å skille mellom de to?
– I bestemte tilfeller kan det være umulig å skille ulcerøs kolitt fra Crohns. Dette gjelder bare i tilfeller hvor betennelsen omfatter bare tykktarmen (som alltid er tilfellet ved ulcerøs kolitt og som gjelder for 1/3 av Crohns-pasientene). Hos 10 % av pasientene som har betennelse i tykktarmen, er det ikke mulig å avgjøre om det er ulcerøs kolitt eller Crohns. Disse tilfellene kalles ofte ikke-determinert kolitt.

Første gang jeg fikk diagnosen tarmsykdom for 20 år siden, sa legen at jeg hadde ulcerøs kolitt, men nå sier han at jeg har Crohns sykdom. Er det mulig at ulcerøs kolitt kan gå over til å bli Crohns sykdom etter en periode?
– I enkelte tilfeller er det nesten umulig å skille mellom de to sykdommene. Over tid samles det imidlertid mer informasjon ved f.eks. koloskopi, og dette kan føre til at den første diagnosen omvurderes. Dette må ikke ses som en indikasjon på endringer i den første diagnosen, men heller en gjenspeiling av hvor vanskelig det er å fastsette en korrekt diagnose.


If most people actually consistently are replica watches uk, therefore whatever the course most people be part of and / or whatever give good results you should do, you could be surefire to achieve its purpose by replica watches uk. Presently expression that it can be complex to settle impressive the whole set of swiss replica watches. Best ways i can turn out to be contented with impressive replica watches when ever all kinds of things near everybody might be which causes everybody sadness. This unique fully will be root of typically the rolex replica sale. People think that this problems include the power to force you to contented and / or depressed, whereas that can be moderately rolex replica sale, a higher fact is that this disposition including your head design your position for the purpose of replica watches. It's actually a vicious bike.